Terkib-i Bend

Fevzi Ercan Hocam’a

Müstakimdir yolu hep, yürür hipotenüsten,
Hep saatine bakar, çalmaz hiç teneffüsten.

Rubailer okurken, Vali Ziya Paşadan,
Ağır ağır konuşur, tasarruflu nefesten.

Güle r yüzlü, çalışkan, ve dahi sevecendir,
Hep didinip duracak, uçmadan can kafesten.

Beşer onun gözünde, pek muteber yerdedir,
Dosdoğru değil ise, beterdir necasetten.

Envanter yüksek ise, ve işçiler aç bilaç,
İşveren denmez ona, farkı yok ki eşekten.

Garcia’ya mektubu, yazdı, kendi taşıdı,
Medet ummadı asla, ne peri ne melekten.

Fevzi Hoca dedik biz, her erdemin adına
Örnek aldık her daim, şereften faziletten.

Demir almış gidiyor, maarif hizmetinden
Tekaüt olunca da, an bizi hep yürekten.

Hocam billahi yoktur, şiirimde intihal
Yazsam farkım kalır mı, kifayetsiz kelekten.

(02.06.2005)

Fevzi Ercan

Comments are closed.